Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Nisan 2017 Cumartesi günü Saat 14:00'da Cevat Dündar Caddesi No: 19 Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Aydın’ ın açılış konuşması ile başlayan toplantımız, toplantı gündemimizi oluşturan maddeleri Genel Müdürümüz ve yetkililer tarafından ortaklarımıza açıklanarak, değerli ortaklarımızın müzakerelerine sunulması ile devam etmiştir. Karara bağlanması gereken hususlar ortaklarımızın onaylarına sunulmuş ve tamamı ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.

Toplantımız yine, Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Orhan Aydın’ ın ve Şirketimizin geleceği ile ilgili temennilerini ve ortaklarımıza teşekkürlerini içeren kısa konuşması ile sona ermiştir.

Genel kurulla ilgili bilgiler www.kap.gov.tr web sayfasında duyurulmuştur.

Değerli ortaklarımızın toplantımıza gösterdikleri yoğun ilgi ve katılıma teşekkür ederiz.