Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Saat 14:00'da Cevat Dündar Caddesi No: 19 Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Aydın’ ın açılış konuşması ile başlayan toplantımız, toplantı gündemimizi oluşturan maddeleri Genel Müdürümüz ve yetkililer tarafından ortaklarımıza açıklanarak, değerli ortaklarımızın müzakerelerine sunulması ile devam etmiştir. Karara bağlanması gereken hususlar ortaklarımızın onaylarına sunulmuş ve tamamı ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.

Toplantımız, sayın ortaklarımız ve yöneticilerimizin karşılıklı iyi dilek ve temennilerini içeren konuşmalarının ardından sona ermiştir.

Değerli ortaklarımızın toplantımıza gösterdikleri yoğun ilgi ve katılıma teşekkür ederiz.