Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

Bedelli Sermaye Artırımı Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri

Şirketimizin 27.000.000 TL olan sermayesinin 54.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2017 tarih ve 34/1166 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.09.2017 ile 11.10.2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. (Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen B Grubu hisse sahibi ortaklarımız, Rüçhan haklarını 5 Ekim 2017 tarihine kadar satabilecektir.)