Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

Bedelli Sermaye Arttırımına İlişkin SPK Başvusurusu Hakkında (2018)

Şirketimizin 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (yüzde yüz) oranında 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Lirası arttırılarak 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.