Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

Ofim İş Merkezi'nin Satın Alınması

Ostim Finans ve İş Merkezi, Ostim’in merkezinde işyerleri ve ofislerden oluşan bir gayrimenkul projesidir. Ofim ile ilgili temel bilgiler aşağıdaki gibidir;
  • OFİM İş Merkezi kuruluşunda ½ oranda şirketimizin ve Tefirom’un sahip olduğu 13.500 m2 lik arsa üzerine inşa edilmiştir.
  • Yaklaşık 54.000 m2 kapalı ve 30.350 m2 kiralanabilir alana sahiptir. 
  • Kiralanabilir alan, otoparklar hariç kapalı alanın (38.999 m2) %78’ini, toplam kapalı alanın (54.000m2) %56’sını, dış mekanlar dahil toplam inşaat alanının (64.445 m2) ise %47’sini  oluşturmaktadır. 
  • Bina otoparklar dahil toplam 14 katlıdır. Otoparklar, -2 kotunun altında iki kattan müteşekkildir. Binaya hizmet vermek üzere açık/kapalı otopark kapasitesi 600 araçlıktır. 
  • 3 kattan 6 değişik giriş imkanı sağlanmıştır. 
  • Ofim 2012 yılından beri faaliyette olup, kiralama sistemi ile işletilmektedir. Doluluk oranı %70’dir. 
  • Kendi elektrik enerjisini kendisi üreten 2 Mw gücündeki KOJENERASYON sistemi ile OFİM, gerek çevreci bina kimliği gerekse enerji politikası ile kullanıcılarına avantajlar sunmaktadır.
Satınalma işleminin ticari, hukuki, ortaklıktan doğan bazı risklerin ortadan kaldırılması, finansman gibi konularda şirketimizin menfaatine olacağı değerlendirilmiştir. Şartlarda anlaşma sağlanması üzerine Sözleşme imzalanmış ve çalışmalar sonuçlandırılarak 30.12.2015 tarihinde OFİM İş Merkezi'ne ilişkin Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne  ait 1/2 payın satın alma işlemi tamamlanarak Tapu Müdürlüğünde Şirketimiz adına tescil gerçekleştirilmiştir.
 
Konuyla ilgili Kap’tan yapılan açıklamalara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.