Ostim Kobi'lerinin güvenilir proje ortağı
Zengin imalat gücüyle talebe yönelik sistem entegrasyonu
 Rekabet üstünlüğünü kazandıran yatırımcı şirket
 Yurtdışına açılım sağlayan profesyonel güç
Sistem Entergrasyonunda Profesyonel Yaklaşım

Hak Kaybı Yaşamamaları İçin Ortaklarımıza Duyuru

Sayın Ortağımız,
 
Şirketimiz sermayesinin 27 Milyon TL’den 54 Milyon TL’ye çıkarılması, SPK tarafından onaylanmış olup, işlemler devam etmektedir. Sermaye artırımı ile ilgili tüm açıklamalar mevzuat gereği Kap’ta (kamuyu aydınlatma platformu), şirketimizin web sayfasında ve diğer platformlarda yapılmaktadır. Bu yazı ilgili platformları takip edemeyen ortaklarımızı sermaye artırım işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla gönderilmiştir.
 
Bildiğiniz üzere şirketimizin A ve B grubu hisse senetleri bulunmaktadır. Her iki hisse senedi açısından durum aşağıda verilmiştir.
 
B Grubu hisse senedi sahipleri
 
27 Eylül 2017 tarihinden önce elinde B grubu hissesi bulunanların elindeki hisse kadar yeni hisseleri olmuştur. Bu yeni hisseleri satın almak isteyen ortaklarımız 11 Ekim 2017 tarihine kadar hisse başına 1 TL ödeyerek bu hisseyi satın alabilirler. (Ortağımız bu işlemi aracı kurumlarından yapacaktır).
 
Yeni hisseyi satın almak istemeyen ortaklarımız 05 Ekim 2017 tarihine kadar yeni hisselerini borsada satabilecektir. (Bu satış işleminde aracı kuruluşlar size yol gösterecektir.) Sermaye artırımına katılmayacak ortaklarımızın haklarını kaybetmemeleri için 5 Ekim 2017 tarihine kadar bu satış işlemini yapmaları büyük önem arz etmektedir.
 
A Grubu hisse senedi sahipleri
 
27 Eylül 2017 tarihinden önce elinde A grubu hissesi bulunanların elindeki hisse kadar A Grubundan yeni hisseleri olmuştur. Bu yeni hisseleri satın almak isteyen ortaklarımız 11 Ekim 2017 tarihine kadar hisse başına 1 TL ödeyerek bu hisseyi satın alabilirler. (Ortağımız bu işlemi aracı kurumlarından yapacaktır.)
 
A Grubu paylarımız borsada işlem görmediği için A grubu alma hakkı kullanılmaması durumunda ortağımız A grubu rüçhan kullanımı hakkını kaybedecektir.
 
NOTLAR
1.      Bu işlemler MKK’da kaydileştirme işlemi yapan ortaklarımız için geçerlidir. Kaydileştirme yapmayan ortaklarımızın en kısa zamanda kaydileştime işlemini yaptırmaları gerekmektedir.
2.      Yukarıdaki hususlarda Şirketimizin 0 312 385 34 09 No’lu telefonundan aşağıda isimleri verilen şirketimiz çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.
 
Bünyamin KANDAZOĞLU,
Semih KÖKDEN,
İsa GÖÇER

3.      Bu yazı bilgilendirme amaçlı olup duyuru ve ilanların açıklanması amacıyla hazırlanmıştır; hukuki sorumluluk doğurmaz. 

27.9.2017 00:00:00

İlgili Diğer Duyurular